Serviciile mele


Servicii generale

 • tehnoredactare (contracte, diverse acte, documente), transcrieri audio / manuscris dactilografiat;
 • traduceri;
 • solicitare oferte de prețuri, calendar management (programări, rezervări, reminder);
 • e-mail / social media management;
 • activități online, creare conținut (facebook, blog), răspuns la mesaje/comentarii pe  paginile platformelor de socializare;
 • administrare webshop, tip eMAG Marketplace;
 • consultanță on-line privind șederea străinilor în România, obținerea avizului de muncă, avizului pentru reîntregirea familiei, permisului de ședere, depunere acte la Serviciul pentru Imigrări - Cluj;
 • depunere și ridicare acte/dosare la / de la instituții publice

DPO  și  GDPR

 • ofer servicii de consultanță on-line privind activitățile specifice ale Responsabilului cu protecția datelor (DPO), respectiv ofer ajutor on-line colegilor DPO care sunt la început de drum;
 • ofer servicii de consultanță on-line în domeniul protecției datelor cu caracter personal, oferind un ajutor în înțelegerea (prin sfaturi, recomandări, opinii); 
 • promovarea și crearea unei "culturi a protecţiei datelor".

Admin de vânzări / închirieri imobile

 • solicitarea și obținerea extraselor de carte funciară pentru informare (on-line) de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară din cadrul A.N.C.P.I.;
 • publicare anunț imobiliar mass-mail, răspuns la e-mailuri;
 • editare, redactare acte (ex. acte care pot fi încheiate sub semnătură privată, procese-verbale, hotărâri AGA pentru vânzare);
 • solicitare calcule taxe notariale cât mai favorabile clientului în vederea finalizării tranzacției.


Alte servicii

 • administrarea afacerilor, pregătire contracte de prestări servicii; 
 • obținerea certificatului de cazier judiciar pentru persoane juridice de la I.P.J. Cluj;
 • obținerea certificatului constatator de la O.N.R.C. - InfoCert - (on-line);
 • căutare diverse informații, cercetare pe un anumit subiect;
 • persoana de contact în relația cu furnizori, colaboratori (avocat, contabil, HR, PSI-SSM);
 • evidența angajaților și evidența programulului de lucru (completare foaie de pontaj - online);
 • arhivarea digitală a facturilor primite on-line de la furnizori, scanare, listare;
 • deschidere conturi și plata facturilor on-line (MyEon, UPC);
 • creare site web, tip: webnode.
Creați un site gratuit!